ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก(主要栏目)
dot
bulletตารางเวลาเรียน
bulletวิธีการสมัครเรียน
bulletอัตราค่าเล่าเรียน(学费)
bulletภาพบรรยากาศในโรงเรียน
bulletช่องทางการติดต่อ
bulletFacebook fan page
bulletการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ HSKK
dot
"เรามารู้จักตัวอักษรจีนกันเถอะ " 我们一起来认识中文字吧"
dot
bulletมหัศจรรย์ของตัวอักษรจีน
bulletการเรียนรู้ตัวอักษรภาษาจีน
bulletลักษณะของตัวอักษรจีน
dot
ต้นกำเนิดเลขอารบิคมาจากไหน?阿拉伯数字的来源
dot
bullet"ตัวเลขจีนกับตัวเลขอารบิค"
dot
เกร็ดวัฒนธรรม 文化类别
dot
bulletสัญญาณมือเลข 1-10
bulletถังจวง (เสื้อคอจีน)
bulletการขอร้องและขอบคุณ
bulletประวัติซื่อเหอหยวน
bulletธรรมเนียมการมอบของขวัญ
bulletลายครามของจีน
dot
---------(请求及多谢)--------
dot
bulletชื่อแซ่ของคนจีน
dot
การปฎิรูปตัวพาหะและการปฎิวัติของตัวอักษรจีน "汉字的沿革"
dot
bulletการปฎิวัติของตัวอักษรจีน
bulletตัวอักษรจีนและภาษาถิ่น
bulletอธิบายตัวอักษรจีน
dot
สังคมและวัฒนธรรม 社会与文化
dot
bulletรวบรวมศัพท์การแพทย์
dot
-------(医务用词总汇)-------
dot
bulletประเภทงาน
dot
----------(劳务用语)-----------
dot
bulletรถยนต์ 汽车用语
bulletรถยนต์ทั่วโลก 汽车品牌
dot
-------(国际中餐菜谱)-------
dot
bulletคำศัพท์ประเภทเนื้อ
dot
---------(肉类词汇)----------
dot
bulletเมนูอาหารจีนพื้นเมือง 普通中餐菜谱
bulletเมนูอาหารจีนนานาชาติ
bulletเมนูอาหารแม๊คโดนัลด์ 麦当劳餐谱
bulletอาหารว่าง 点心
bulletชุดอุปกรณ์ในการทำอาหาร 烹调用具
bulletประเภทร้านค้าต่างๆ 分类商店
bulletคำสิริมงคล 贺词
bulletชื่อมหาวิทยาลัยต่างๆของไทย 泰国大学名称
bulletชาและกาแฟ 茶与咖啡
bulletการ์ดประเภทต่างๆ 各类卡片
bulletศาสนาต่างๆ 各种宗教
dot
------ธุรกิจ(商务)-------
dot
bulletเสนอราคาและการต่อรองราคา 报价与还价
bulletส่วนลดและค่านายหน้า 折扣与佣金
bulletการส่งมอบสินค้า 交货
bulletวิธีการชำระเงิน 付款方式
dot
บุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์จีน 中国史上著名人物
dot
bulletประวัติขงจื้อ 孔子
bulletประวัติเติ้งเสี่ยวผิง 邓小平
bulletประวัติ จิ๋นซีฮ่องเต้ 秦始皇
bulletประวัติ จางเหิง 张衡
bulletประวัติ ฮั่นเกาจู่ 汉高祖(刘邦)
bulletประวัติหัวโถ 华佗
bulletประวัติ ซุนอู่ 孙武
dot
ประวัติศาสตร์จีน 中国历史
dot
bulletลูกมังกร-ตระกูลหลี่ (李)
bulletลูกมังกร-ตระกูลหวัง(王)
bulletลูกหลาน-ตระกูลเฉิน (陈)
bulletลูกมังกร-ตระกูลหวง(黄)


China Radio International


การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ HSKK

 การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ HSKK

 

 

 

        HSK คือ การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) เป็นการทดสอบสำหรับผู้ที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ โดยแบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1 – 6 ซึ่งจะมีการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทั้งภายใน ประเทศจีนและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี

 

          HSKK คือ การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน ในทักษะด้านการพูด HSKK (Chinese Proficiency Speaking Test) แยกจากการสอบข้อเขียน HSK โดยแบ่งเป็นระดับต้น กลาง และสูง ซึ่งการจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีนทั้งภายในประเทศจีนและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี

          หน่วยงานที่จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) กับกระทรวงศึกษาธิการจีน เพื่อให้บริการแก่สังคม

 

ระดับการสอบ HSK

ระดับ 1 สำหรับผู้สอบที่เข้าใจในประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ และเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ (ใช้เวลาสอบประมาณ 40 นาที)

ระดับ 2 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนในประโยคง่ายๆ สื่อสารใช้ชีวิตประจำวันและเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ (ใช้เวลาสอบประมาณ 55 นาที)

ระดับ 3 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานและเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ (ใช้เวลาสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

ระดับ 4 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ (ใช้เวลาสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

ระดับ 5 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนในการอภิปราย วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นในหัวข้อเฉพาะทางหรือเป็นนามธรรมสามารถสนทนาภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว และเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที)

ระดับ 6 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป (ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที)

 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ HSK

ระดับ ค่าสมัคร
HSK 1 500
HSK 2 700
HSK 3 900
HSK 4 1,200
HSK 5 1,500
HSK 6 2,000

 

เวลาการสอบ HSK

    ระดับ     เวลาสอบ
HSK 1

13.30-1 4.10 น.

(40 นาที)

HSK 2

09.00-09.55 น.

(55 นาที)

HSK 3

13.30-15.00 น.

(90 นาที)

HSK 4

09.00-10.45 น.

(105 นาที)

HSK 5

13.30-15.35 น.

(125 นาที)

HSK 6

09.00-11.20 น.

(140 นาที)

 **วันที่สอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาที

 

ระดับการสอบ HSKK

ระดับต้น ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 1 และ 2 เหมาะสำหรับผู้ที่รู้คำศัพท์ 200 คำเป็นอย่างน้อย

ระดับกลาง ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 3 และ 4 เหมาะสำหรับผู้ที่รู้คำศัพท์ 900 คำเป็นอย่างน้อย

ระดับสูง ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 5 และ 6 เหมาะสำหรับผู้ที่รู้คำศัพท์ 3,000 คำเป็นอย่างน้อย

 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ HSKK

 

ระดับ

ค่าสมัครสอบ

ขั้นพื้นฐาน

500

ระดับกลาง

700

ระดับสูง

800

 

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK ) ประจำปี 2564 / 2021

รอบเดือน วันสอบ ประเภทการสอบ วัดปิดรับสมัคร วันประกาศผลสอบ
พฤษภาคม วันเสาร์ 15 พฤษภาคม 2564 HSK , HSKK วันพุธ 7 เมษายน 2564 วันพุธ 15 มิถุนายน
มิถุนายน วันเสาร์ 19 มิถุนายน 2564 HSK วันพุธ 12 พฤษภาคม 2564 วันจันทร์ 19 กรกฎาคม 2564

 

ใบสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK , HSKK

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบHSK.jpg

 

หลักฐานการสมัครสอบ

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. รูปถ่าย (หน้าตรงหรือติดบัตร) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ *กรณีที่สมัครทางออนไลน์กับทางโรงเรียน รบกวนขอเป็นไฟล์รูป .jpeg  

3. ไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว 

 

สมัครสอบ HSK กับทางโรงเรียนสอนภาษาจีนหอการค้าไทย-จีน

1. ติดตามข่าวสารรอบการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK หรือ HSKK ที่สะดวกทางเว็บไซต์หรือตามตารางด้านบน

2. ทัก E-Mail หรือ Facebook ของทางโรงเรียนเพื่อติดต่อสมัครสอบก่อนวันปิดรับสมัครในรอบนั้นๆ

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวในการสมัครสอบตามใบสมัครสอบของทางโรงเรียน 

4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตามระดับที่ต้องการสอบ 

 

 

วิธีตรวจสอบผลการสอบวัดความสามารถภาษาจีน (HSK และ HSKK)

1. กำหนดการประกาศผลสอบ

          1.1 สามารถตรวจสอบผลสอบทางออนไลน์ได้ประมาณ 1 เดือนหลังจากวันสอบ

          1.2 สามารถรับผลสอบตัวจริงประมาณ 2 เดือนหลังจากวันสอบ

2. วิธีการตรวจสอบผลสอบทางออนไลน์

          2.1  เข้าเว็บ http://www.chinesetest.cn

          2.2  กรอกรายละเอียด

                    – เลขประจำตัวผู้สอบ

                    – ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

                    – code (ที่ได้จากการสุ่มของระบบ)

 

การสมัครสอบวัดระดับภาษาจีน HSK

          โรงเรียนสอนภาษาจีนหอการค้าไทย-จีนได้ร่วมมือกับสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดสถานที่สอบ HSK ในโรงเรียน* โดยทางโรงเรียนจะจัดให้ผู้สมัครสอบได้มีโอกาสเข้ารับการสอบในสถานที่สอบ HSK สำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) ของรัฐบาลจีนกำหนดไว้ 

*บางรอบการสอบต้องสอบที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ภาพสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาพแผนที่การเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.